आयो मेलो फागुन को खाटू श्याम हिंदी भजन लिरिक्स – Hindi Bhajan Lyrics


आयो मेलो फागुन को खाटू श्याम हिंदी भजन लिरिक्स

Aayo Melo Fagan Ro Khatu Shyam Hindi Bhajan Lyrics
Download Aayo Melo Fagan Ro Khatu Shyam Hindi Bhajan Lyrics :MP3 | MP4 | M4R iPhone | Download For Android Phone | Download For Apple Phone | Download For Audio File | Download For Video File

Aayo Melo Fagan Ro Khatu Shyam Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Download

Aayo Melo Fagan Ro Khatu Shyam Hindi Bhajan Lyricsखाटू माहीं होवे रे धमाल, आयो मेळो फागण रो,
आयो मेळो फागण रो, आयो मेळो फागण रो,
खाटू माहीं होवे रे धमाल, आयो मेळो फागण रो………..

बाजे ढ़ोल नगाड़ा बाजे, पीली धजा लहर लहरावे,
बाजे चंग, उड़े हैं गुलाल, आयो मेळो फागण रो,
खाटू माहीं होवे रे धमाल, आयो मेळो फागण रो…….

रींगस स्यूं सब पैदल जावे, नाच नाच के धूम मचावे,
बाजे डंको चारों याम, आयो मेळो फागण रो,
खाटू माहीं होवे रे धमाल, आयो मेळो फागण रो……

श्याम धणी है सबको प्यारो, साँचों सेठ हारे रो सहारो,
होली खेले राधेश्याम, आयो मेळो फागण रो,
खाटू माहीं होवे रे धमाल, आयो मेळो फागण रो…..

सूरतगढ़ रा भक्त निराळा, श्याम नाम को पी के प्याला,
आयो मेळो फागण रो, महिमा दीपक आज,
खाटू माहीं होवे रे धमाल, आयो मेळो फागण रो…….

Aayo Melo Fagan Ro Khatu Shyam Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Aayo Melo Fagan Ro Khatu Shyam Hindi Bhajan Lyrics Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *