अर्ज़ मीरा री कृष्णा भजन Arz Meera Ri Krishna Hindi Bhajan Lyrics

अर्ज़ मीरा री कृष्णा हिंदी भजन लिरिक्स

Arz Meera Ri Krishna Hindi Bhajan Lyrics


Download Arz Meera Ri Krishna Hindi Bhajan Lyrics :MP3 | MP4 | M4R iPhone

Arz Meera Ri Krishna Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Download


सांवरिया अर्ज मीरा री,
सुण रे,
अरज मीरा री सुन रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुन रे…….
मैं नुगरी म्हारो सुगरो सांवरियो,
अवगुणगारी वालो कुण रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुन रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुण रे…….

निस दिन बैठी पंथ निहारूं,
निस दिन बैठी पंथ निहारूं,
व्याकुल भयो म्हारो मन रे,
हो व्याकुल भयो म्हारो मन रे,
म्हारे तो मन में ऐसी आवे,
की जाय बसु माधो वन में,
अरज मीरा री सुन रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुन रे…….

राणा जी विष रो प्यालों भेज्यो,
राणा जी विष रो प्यालों भेज्यो,
नित चरणामृत रो प्रण रे,
तारण वालो म्हारो श्याम धनी छे,
तो मारण वालो कुन रे,
अरज मीरा री सुन रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुन रे…….

राम सभा में म्हारो श्याम विराजे,
राम सभा में म्हारो श्याम विराजे,
जा पर तन मन वारूं रे,
मीरा ने प्रभु गिरधर मिल गया,
औरों ने जाने कुन रे,
अरज मीरा री सुन रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुन रे…….

अरज मीरा री सुन रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुन रे,
मैं नुगरी म्हारो सुगरो सांवरियो,
अवगुणगारी वालो कुण रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुन रे सांवरिया,
अरज मीरा री सुण रे…………..

Arz Meera Ri Krishna Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Arz Meera Ri Krishna Hindi Bhajan Lyrics Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *