गौरी पुत्रं गजानना गणेश भजन Gouri Putra Gajanana Ganesh Hindi Bhajan Lyrics

गौरी पुत्रं गजानना गणेश हिंदी भजन लिरिक्स

Gouri Putra Gajanana Ganesh Hindi Bhajan Lyrics


Download Gouri Putra Gajanana Ganesh Hindi Bhajan Lyrics :MP3 | MP4 | M4R iPhone

Gouri Putra Gajanana Ganesh Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Download


एकदंताय विद्‍महे,
वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दंती प्रचोदयात,
ॐ गन गण गजानना,
गौरी पुत्रं गजानना,
गजानना गजनना,
पूरी करो मनोकामना,
मनोकामना मनोकामना,
गौरी पुत्रं गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
जय जय गजानना
पूरी करो मेरी मनोकामना……..

ॐ नमो विघ्नराजाय,
सर्वसौख्यप्रदायिने,
दुष्टारिष्टविनाशाय,
पराय परमात्मने,
सिद्धिबुद्धि पते नाथ,
सिद्धिबुद्धिप्रदायिने,
मायिन मायिकेभ्यश्च,
मोक्षदाय नमो नमः,
गौरीपुत्रं गजानना,
गजानना गजनना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
मनोकामना मनोकामना,
गौरीपुत्रं गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
जय जय गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना……..

अभिप्रेतार्थसिद्ध्यर्थं,
पूजितो यः सुरासुरैः,
सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै,
गणाधिपतये नमः,
लम्बोदराय वै तुभ्यं,
सर्वोदरगताय च,
अमायिने च मायाया,
आधाराय नमो नमः,
गौरीपुत्रं गजानना,
गजानना गजनना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
मनोकामना मनोकामना,
गौरीपुत्रं गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
जय जय गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना….

एकदंताय विद्‍महे,
वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दंती प्रचोदयात,
ॐ गन गण गजानना,
गौरी पुत्रं गजानना,
गजानना गजनना,
पूरी करो मनोकामना,
मनोकामना मनोकामना,
गौरी पुत्रं गजानना,
पूरी करो मेरी मनोकामना,
जय जय गजानना
पूरी करो मेरी मनोकामना……..

Gouri Putra Gajanana Ganesh Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Gouri Putra Gajanana Ganesh Hindi Bhajan Lyrics Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *