होली खेले तो आये जइयो रसिया कृष्णा हिंदी भजन लिरिक्स – Hindi Bhajan Lyrics


होली खेले तो आये जइयो रसिया कृष्णा हिंदी भजन लिरिक्स

Holi Khele To Aajaio Rasiya Krishna Hindi Bhajan Lyrics
Download Holi Khele To Aajaio Rasiya Krishna Hindi Bhajan Lyrics :MP3 | MP4 | M4R iPhone | Download For Android Phone | Download For Apple Phone | Download For Audio File | Download For Video File

Holi Khele To Aajaio Rasiya Krishna Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Download

Holi Khele To Aajaio Rasiya Krishna Hindi Bhajan Lyrics
फाल्गुन महीना लगत ही, भाग डग डग मचे,
नर नार रंग जाएँ रंग में,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया,
होरी खेले तो,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया,
होरी खेले तो……..

आहो री, होरी होरी, ओ होरी होरी,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया……….

रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो,
गोपी भी लइयो संग ग्वाल ले अइयो,
मन मिले तो आ जईयो बरसाने रसिया,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया…….

भंग भी लईयो, बादाम भी लईयो,
काली मिर्च सौ ग्राम ले आईयो,
रंग रेड़े तो, आ जइयो बरसाने रसिया,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया…….

भर भर के पिचकारी तोपे मारूँ,
पागल हूँ, पागल कर डालूँ,
झटका झेले तो आ जइयो बरसाने रसिया…….

होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया,
होरी खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया…….

Holi Khele To Aajaio Rasiya Krishna Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Holi Khele To Aajaio Rasiya Krishna Hindi Bhajan Lyrics Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *