खाटू को श्याम रंगीलो रे, खाटू को,

खाटू को श्याम रंगीलो रे, खाटू को,

Khatu Ko Shyam Rangilo ReDownload Khatu Ko Shyam Rangilo Re :MP3 | MP4 | M4R iPhone

Khatu Ko Shyam Rangilo Re -HD Video Download

खाटू को श्याम रंगीलो रे,
खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे,
खाटू को ||

ऐसो तो रंगीलो छैलो,
और नहीँ देख्यौ,
ऐसो तो रंगीलो छैलो,
और नहीँ देख्यौ,
देख्यौ एक हठीलो रे,
खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे,
खाटू को ||
बंसरी बजावे छैलो,
लूल लूल गावै,
बंसरी बजावे छैलो,
लूल लूल गावै,
गावै तान रसीलो रे,
खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे,
खाटू को ||
आप भी नाचै छैलो,
भगत नचावै,
आप भी नाचै छैलो,
भगत नचावै,
नाचै नाच नचावै रे,
खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे,
खाटू को ||
नाचत नाचत,
भयो मतवारो,
नाचत नाचत,
भयो मतवारो,
मतवारो श्याम हमारो रे,
खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे,
खाटू को ||

काशीराम जी को,
श्याम सलोनो,
काशीराम जी को,
श्याम सलोनो,
भगता को रखवारो रे,
खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे,
खाटू को ||

खाटू को श्याम रंगीलो रे,
खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे,
खाटू को ||

Khatu Ko Shyam Rangilo Re -HD Video

For Free Download Click Here Khatu Ko Shyam Rangilo Re Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *