रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी Rum Jhum Karta Padharo Mara Bhairo Ji Bhairo Bhajan Lyrics Ruchi Raizada

sarnath
Mp3 Song/Lyrics Name : रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी थोरा बालुडा,थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,पधारो मारा भैरो जी|Rum Jhum Karta Padharo Mara Bhairo Ji Thora Baluda Jove Hai Thori Baat Padharo Mara Bhairo Ji|
SingerRuchi Raizada
Album Name : Jai Nakoda Bhairav
Published Year : 2014
File Size : 7 Mb Time Duration : 5:56 Min


View In English Lyrics

रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
थोरा बालुडा,थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,पधारो मारा भैरो जी
थोरा बालुडा,थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी

मेवानगर दादा आप बिराजो,मेवानगर दादा आप बिराजो,
थोरी महिमा,थोरी महिमा अपरम पार,पधारो मारा भैरो जी
थोरी महिमा अपरम पार,पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी

हाथ में त्रिशूल थोरे खप्पर शोभे,हाथ में त्रिशूल थोरे खप्पर शोभे
थोड़ा डम डम,थोड़ा डम डम डमरू आवाज,पधारो मारा भैरो जी
थोड़ा डम डम डमरू आवाज,पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी

मेवा मिठाई थोरे तेल चढ़े है,मेवा मिठाई थोरे तेल चढ़े है,
ते तो भक्तो री,ते तो भक्तो री पूरो सब आस,पधारो मारा भैरो जी
ते तो भक्तो री पूरो सब आस,पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी

मारवाड़ ध्यावे थाने गोडवाड़ ध्यावे,मारवाड़ ध्यावे थाने गोडवाड़ ध्यावे
थांट ध्यावे है,थांट ध्यावे है,आखो मेवाड़,पधारो मारा भैरो जी
थांट ध्यावे है,आखो मेवाड़,पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी

नाकोड़ा दरबार दादा थोरे चरने आयो हो,नाकोड़ा दरबार दादा थोरे चरने आयो हो
दादा माथा ऊपर,दादा माथा ऊपर राखजो हाथ,पधारो मारा भैरो जी
दादा माथा ऊपर,दादा माथा ऊपर राखजो हाथ,पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी

रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
थोरा बालुडा,थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,पधारो मारा भैरो जी
थोरा बालुडा,थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,पधारो मारा भैरो जी
थोरा बालुडा,थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,पधारो मारा भैरो जी
थोरा बालुडा,थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी||


Download-Button1-300x157

Categories


Pleas Like And Share This @ Your Facebook Wall We Need Your Support To Grown UP | For Supporting Just Do LIKE | SHARE | COMMENT ...


Leave a Reply