हे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं शिव हिंदी भजन लिरिक्स – Hindi Bhajan Lyrics


हे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं शिव हिंदी भजन लिरिक्स

Shiv Shambhu Namstubhym Shiv Hindi Bhajan Lyrics
Download Shiv Shambhu Namstubhym Shiv Hindi Bhajan Lyrics :MP3 | MP4 | M4R iPhone | Download For Android Phone | Download For Apple Phone | Download For Audio File | Download For Video File

Shiv Shambhu Namstubhym Shiv Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Download

Shiv Shambhu Namstubhym Shiv Hindi Bhajan Lyricsहे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं,
महाकालम नमस्तुभ्यं, हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं,
हे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं………

नमस्ते सुरप्रिया धारम, नमस्ते युग सृजन हारम,
उमा नाथम नमस्तुभ्यं, हे बाघेश्वर नमस्तुभ्यं,
हे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं…..

नमस्ते पशुपति नाथम, त्रयम्बक हे भुजंग धारम,
जटा धारम नमस्तुभ्यं, हे रामेश्वरम नमस्तुभ्यं,
हे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं……

नमस्ते नील कंठेश्वर, नमस्ते ओमकारेश्वर,
देवेंद्र कुलदीप करे वंदन, हे करुणाकर नमस्तुभ्यं,
हे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं,
हे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं,
महाकालम नमस्तुभ्यं, हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं,
हे शिव शम्भू नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं…..

Shiv Shambhu Namstubhym Shiv Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Shiv Shambhu Namstubhym Shiv Hindi Bhajan Lyrics Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *