श्री गणेश रक्षा स्तोत्रम गणेश भजन Shree Ganesh Raksha Stotram Ganesh Hindi Bhajan Lyrics

श्री गणेश रक्षा स्तोत्रम गणेश हिंदी भजन लिरिक्सDownload :MP3 | MP4 | M4R iPhone

Shree Ganesh Raksha Stotram Ganesh Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Downloadजयगणेशजयगणेशजयगणेशपाहिमाम,
जयगणेशजयगणेशजयगणेशरक्षमाम।।

मुदाकरात्तमोदकंसदाविमुक्तिसाधकं,
कलाधरावतंसकंविलासिलोकरक्षकम्।
अनायकैकनायकंविनाशितेभदैत्यकं,
नताशुभाशुनाशकंनमामितंविनायकम्।।१।।

नतेतरातिभीकरंनवोदितार्कभास्वरं,
नमत्सुरारिनिर्जरंनताधिकापदुद्धरम्।
सुरेश्वरंनिधीश्वरंगजेश्वरंगणेश्वरं,
महेश्वरंतमाश्रयेपरात्परंनिरन्तरम्।।२।।

समस्तलोकशंकरंनिरस्तदैत्यकुञ्जरं,
दरेतरोदरंवरंवरेभवक्त्रमक्षरम्,
कृपाकरंक्षमाकरंमुदाकरंयशस्करं,
मनस्करंनमस्कृतांनमस्करोमिभास्वरम्।।३।।

अकिंचनार्तिमार्जनंचिरन्तनोक्तिभाजनं,
पुरारिपूर्वनन्दनंसुरारिगर्वचर्वणम्।
प्रपञ्चनाशभीषणंधनंजयादिभूषणम्,
कपोलदानवारणंभजेपुराणवारणम्।।४।।

नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं,
अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम्।
हृदन्तरेनिरन्तरंवसन्तमेवयोगिनां,
तमेकदन्तमेवतंविचिन्तयामिसन्ततम्।।५।।

महागणेशपञ्चरत्नमादरेणयोऽन्वहं,
प्रजल्पतिप्रभातकेहृदिस्मरन्गणेश्वरम्।
अरोगतामदोषतांसुसाहितींसुपुत्रतां,
समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैतिसोऽचिरात्।।६।।

जयगणेशजयगणेशजयगणेशपाहीमाम,
जयगणेशजयगणेशजयगणेशरक्षमाम।।

Shree Ganesh Raksha Stotram Ganesh Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Shree Ganesh Raksha Stotram Ganesh Hindi Bhajan Lyrics Download

Shree Ganesh Raksha Stotram Ganesh Hindi Bhajan Lyrics

Leave a Reply

Shani Dev Ki Saadesati Aur Use Bachne Ke Upaye Mantr Vidhi Vidhan Totka करुणामयी कृपा कीजिये श्री राधे Radha Gori Gori कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार …..