जय गणेश जय गणेश देवा गणेश हिंदी भजन लिरिक्स – Hindi Bhajan Lyrics


जय गणेश जय गणेश देवा गणेश हिंदी भजन लिरिक्स

Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Ganesh Hindi Bhajan Lyrics
Download Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Ganesh Hindi Bhajan Lyrics :MP3 | MP4 | M4R iPhone | Download For Android Phone | Download For Apple Phone | Download For Audio File | Download For Video File

Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Ganesh Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Download

Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Ganesh Hindi Bhajan Lyrics
Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva

Ekadant Dayavant Char Bhujadhaari
Mathe Par Tilak Sohe Muse Ki Sawari

Ekadant Dayavant Char Bhujadhaari
Mathe Par Tilak Sohe Muse Ki Sawari

Paan Chadhe Phool Chadhe Aur Chadhe Meva
Ladwan Ka Bhog Lage Sant Kare Seva

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva

Andhe Ko Aankh Deta Kodhiyan Ko Kaya
Baanjhan Ko Putra Deta Nirdhan Ko Maya

Andhe Ko Aankh Deta Kodhiyan Ko Kaya
Baanjhan Ko Putra Deta Nirdhan Ko Maya

Sur Shyam Sharan Aaye Safal Kije Seva
Sur Shyam Sharan Aaye Safal Kije Seva
Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva
Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva

Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Ganesh Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Ganesh Hindi Bhajan Lyrics Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *