माई री मैंने लीनो गोविंद मोल कृष्णा भजन Mayi Ree Maine Lino Govind Mol Krishna Hindi Bhajan Lyrics

माई री मैंने लीनो गोविंद मोल कृष्णा हिंदी भजन लिरिक्सDownload :MP3 | MP4 | M4R iPhone

Mayi Ree Maine Lino Govind Mol Krishna Hindi Bhajan Lyrics -HD Video Downloadमाई री मैंने,
माई री मैंने,
माई री मैंने लीनो गोविंद मोल,
माई री मैंने लीनो गोविंद मोल………

कोई कहे चोरी, कोई कहे सानी,
कोई कहे चोरी,
कोई कहे चोरी, कोई कहे सानी,
मैंने लीनो बजा के ढोल,
माई री मैंने लीनो गोविंद मोल………

कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो,
कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो,
मैंने लीनो,
मैंने लीनो अमोलक एक मोल,
माई री,
माई री मैंने लीनो गोविंद मोल………

मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर,
मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर,
वो तो आवत,
वो तो आवत, प्रेम के बोल,
माई री लीनो गोविंद मोल,
माई री लीनो गोविंद मोल,
माई री मैंने लीनो गोविंद मोल………

माई री मैंने,
माई री मैंने,
माई री मैंने लीनो गोविंद मोल,
माई री मैंने लीनो गोविंद मोल………

Mayi Ree Maine Lino Govind Mol Krishna Hindi Bhajan Lyrics -HD Video

For Free Download Click Here Mayi Ree Maine Lino Govind Mol Krishna Hindi Bhajan Lyrics Download

Mayi Ree Maine Lino Govind Mol Krishna Hindi Bhajan Lyrics

Leave a Reply