तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी, मटकिया भर लेण दे,

तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी, मटकिया भर लेण दे,

Teri Jamuna Da Mitha Mitha PaniDownload Teri Jamuna Da Mitha Mitha Pani :MP3 | MP4 | M4R iPhone

Teri Jamuna Da Mitha Mitha Pani -HD Video Download

तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी,
मटकिया भर लेण दे,
मटकिया भर लेण दे,
मटकिया भर लेण दे,
तेरी यमुना ते मूक नहीं जाणी ,
मटकिया भर लेण दे,
तेरी यमुना दा मीठा मीठा पाणी,
मटकिया भर लेण दे।।

घरो ता आई श्याम पाणी दे बहाने,
घरो ता आई श्याम पाणी दे बहाने,
पाणी दे बहाने,
पाणी दे बहाने,
अगोड थे तेरे नैण मस्ताने,
अगोड थे तेरे नैण मस्ताने,
मेरी चाल हो गई मस्तानी,
मेरी चाल हो गई मस्तानी,
मटकिया भर लेण दे,
तेरी यमुना दा मीठा मीठा पाणी,
मटकिया भर लेण दे।।
मटके ते मटका मटके ते झारी,
मटके ते मटका मटके ते झारी,
मटके ते झारी,
मटके ते झारी,
मुरली दी तान कलेजे विच मारी,
मुरली दी तान कलेजे विच मारी,
फिर मैं हो गई दीवानी,
फिर मैं हो गई दीवानी,
मटकिया भर लेण दे,
तेरी यमुना दा मीठा मीठा पाणी,
मटकिया भर लेण दे।।
कुञ्ज गली विच घेर ना मेनू,
कुञ्ज गली विच घेर ना मेनू,
हाय घेर ना मेनू,
हाय घेर ना मेनू,
कल्ली वेख के छेड़ ना मेनू,
कल्ली वेख के छेड़ ना मेनू,
घर मारेगी मेनू ससुरानी,
घर मारेगी मेनू ससुरानी,
मटकिया भर लेण दे,
तेरी यमुना दा मीठा मीठा पाणी,
मटकिया भर लेण दे।।
तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी,
मटकिया भर लेण दे,
मटकिया भर लेण दे,
मटकिया भर लेण दे,
तेरी यमुना ते मूक नहीं जाणी ,
मटकिया भर लेण दे,
तेरी यमुना दा मीठा मीठा पाणी,
मटकिया भर लेण दे।।

Teri Jamuna Da Mitha Mitha Pani -HD Video

For Free Download Click Here Teri Jamuna Da Mitha Mitha Pani Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *